Istoric

Date geografice generale

Poziția matematică: Paralela de 46°50′ latitudine nordică și Maridianul de 25°50′ longitudine estică.

Suprafața: 13378 ha[1]

Populația: numărul populației la 01.01.2011 era de 4136 locuitori din care 1581 masculin și 1488 feminin[2].

Organizarea administrativă Bicaz-Chei – sat reședință, Ivaneș, Gherman și Bârnadu.

Relief / Cote altitudine

 • 1482m Vf. Danciu;
 • 1448m Vf. Lapoșului;
 • 1438,6m Vf. Glodului;
 • 1406,7m Vf. Ucigașul;
 • 1405,7m Vf. Cupaș;
 • 1393,7m Vf. Muntele Lung;
 • 1357,06m Vf. Cipchieș;
 • 1322,3m Vf. Smida Florii;
 • 1288m Vf. Bățul Mare;
 • 1239,7m Bâtca Beagră;
 • 1234m Piatra Luciu;
 • 1122,5m Piatra Altarului;
 • 1143m Vf. Arșița Mădărășeni;
 • 1040,2m Vf. Ivaneș;
 • 992m Bîtca Gherman;
 • 838m Piatra Panțîreni.

Râuri / pâraie:

 • Bicaz cu afluenții: Lipcheș, Surduc, Bicăjel, Cupaș, Lapoș, Bardos, Șugău, Gherman;
 • Dămuc cu afluenții: Ivaneș și Ivăneșel;
 • Ața cu afluenții: Ața Mare și Ața Mică.

Vegetatie / fauna

 • Formațiuni vegetale predominante: pajiști și pășuni montane, păduri de amestec, păduri de conifere;
 • Animale specifice: capra neagră, ursul brun, lupul, vulpea, cerbul carpatin, acvila, uliul, veveriţa, porcul mistreţ;

Administrație:

 • Primăria Comunei Bicaz-Chei
 • Consiliul Local Bicaz-Chei;

Biserici:

 • Ortodoxe:
 • Biserica Adormirea Maicii Domnului Bicaz-Chei (Parohia Bicaz-Chei 1);
 • Biserica Învierea Domnului Bicaz-Chei (Parohia Bicaz-Chei 2);
 • Biserica Sf. Ilie Ivaneș (Parohia Ivaneș);
 • Biserica Duminica Tuturor Sfinților Bârnadu (Parohia Bârnadu);

 

 • Baptiste: Bicaz-Chei;
 • Penticostale: Bicaz-Chei;

Alte institutii:

 • Biblioteca Comunală Bicaz-Chei
 • Poșta
 • Oficiu C.E.C.
 • dispensar uman
 • dispensar veterinar
 • farmacie
 • punct A.P.I.A.

[1]  Conform datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

[2]  Conform datelor Direcției Regionale de Statistică Neamț;

[3]  Unitate de învățământ cu personalitate juridică;

Scurt istoric / Atestare documentară

Referiri documentare despre asezarile de pe Valea Bicazului intalnim in Privilegiul Domnesc din 1412, in cel emis de Aron Voda din 28 iulie 1593, a lui Vasile Lupu din 17 august 1642 si a lui Nicolae Mavrocordat din 24 iunie 1712. Comuna Bicaz Chei este aşezată la sud-vest de masivul Ceahlău, pe valea râului Bicaz, afluent al râului Bistriţa, pe partea estică a Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş.

Bicazul are o istorie cu rădăcini ce pătrund adânc până în mileniile apropiate de epoca de piatră. Majoritatea triburilor neolitice s-au aglomerat în regiunile de şes ale Judeţului Neamţ şi numai grupuri izolate au pătruns temporar până la Bicaz. Pe valea Bicazului, aşezări compacte au apărut în sec. al XVII- lea, locuitorii acestor aşezări proveneau din iobagi fugiţi atât din Moldova cât şi din Transilvania. În mod cert, numărul locuitorilor din aceste aşezări a crescut după înfrângerea răscoalei ţăranilor conduşi de Horia, Cloşca şi Crişan din 1784 şi după desfinţarea iobăgiei din Transilvania de către Împăratul Iosif al II- lea în anul 1785.

De la Marea Unire din 1918 şi până în 1933, localitatea Bicaz Chei făcea parte din Bicazu Ardelean.  În 1933, s-a desprins de comuna Bicazu Ardelean, formând o comună separată, Bicaz Chei, care avea în componenţă şi localitatea Dămuc. Dămucul se desprinde şi formează comuna separată, în 1937.

Scurt istoric al scolii noastre

Pe teritoriul comunei au funcţionat până în în februarie 2006 3 şcoli cu clasele I-VIII şi grădiniţă şi două şcoli cu clasele I-IV, cu personalitate juridică, coordonate de Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1, după cum urmează:

 • Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1, Scoala cu cls.I-VIII nr.2 Bicaz Chei,  Scoala cu cls.I-VIII nr.1 Ivaneş Bicaz Chei, Scoala cu cls.I-IV  nr.2 Ivaneş Bicaz Chei,  Scoala cu cls.I-IV Bîrnadu  Bicaz Chei jud.Neamt., şcoli construite între anii 1963- 1970 ( primele patru) şi 2003-2004 ultima;
 • în perioada 2001-2003 au fost construite prin fonduri de la bugetul local înca două grădiniţe cu câte 2 săli de clasă.

Urmare a restructurării reţelei şcolare:

 • din februarie 2006, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Bicaz Cheirămâne singura şcoală cu personalitate juridică şi compartiment financiar contabil propriu, celelalte patru şcoli devenind structuri ale şcolii coordonatoare.
 • Începând cu 01 septembrie 2009  se restructurează cele două şcoli cu clasele I-IV.
 • Începând cu anul școlar 2012-2013, urmare a HCL Bicaz chei, se schimbă denumirile unităților școlare din comună: Școala Gimnazială nr. 1 Bicaz Chei- unitatea cu PJ, Școala Gimnazială nr. 2  Bicaz Chei respectiv Școala Gimnazială nr. 3 Bicaz Chei pentru structurile arondate.