_LBP2517

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COMUNA BICAZ-CHEI

ADRESA: Str. Lunca Bisericii, Nr. 755, comuna Bicaz Chei, județul Neamț
TELEFON / FAX: 0233255707
EMAIL: scoalabicazchei1@yahoo.com

Contactează-ne

Deviza scolii

“ O ŞANSĂ FIECĂRUI COPIL PENTRU A REUŞI ÎN VIAŢĂ”

Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel.

Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.

Postări recente

Titulatura oficială a şcolii: „SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA BICAZ CHEI”

Informații cu privire la localizarea geografică, scurt istoric și căile de comunicație:

 

 

Situat în partea de nord-est a țării, la  sud-vest de masivul Ceahlău pe valea râului Bicaz, satul Bicaz Chei este așezat de o parte și de alta a DN 12 C, ce face legătura între orașul Bicaz și Gheorgheni prin stațiunea “Lacul Roșu”, transportul efectuându-se prin autobuze/microbuze pe ruta Bicaz – Bicaz Chei, Piatra Neamț – Bicaz Chei, Piatra Neamț – Gheorgheni, Piatra Neamț – Cluj s.a.

În localitate mai există: drumul județean 127 A Bicaz Chei – Ivaneș – Dămuc, drumul comunal 145 Bicaz Chei – Ivaneș – Ivănășel, drumul forestier Bardos ce face legătura cu satul Bârnadu, drumul forestier Șugău, drumurile sătesti Gherman și Surduc de interes local. Comuna Bicaz Chei mai dispune de 15 km de străzi (ulite).

Scurt istoric / Atestare documentară :

Referiri documentare despre asezarile de pe Valea Bicazului întâlnim în Privilegiul Domnesc din 1412, în cel emis de Aron Vodă din 28 iulie 1593, a lui Vasile Lupu din 17 august 1642 și a lui Nicolae Mavrocordat din 24 iunie 1712. Comuna Bicaz Chei este aşezată la sud-vest de masivul Ceahlău, pe valea râului Bicaz, afluent al râului Bistriţa, pe partea estică a Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş.
Bicazul are o istorie cu rădăcini ce pătrund adânc până în mileniile apropiate de epoca de piatră. Majoritatea triburilor neolitice s-au aglomerat în regiunile de şes ale Judeţului Neamţ şi numai grupuri izolate au pătruns temporar până la Bicaz. Pe valea Bicazului, aşezări compacte au apărut în sec. al XVII- lea, locuitorii acestor aşezări proveneau din iobagi fugiţi atât din Moldova cât şi din Transilvania. În mod cert, numărul locuitorilor din aceste aşezări a crescut după înfrângerea răscoalei ţăranilor conduşi de Horia, Cloşca şi Crişan din 1784 şi după desfinţarea iobăgiei din Transilvania de către Împăratul Iosif al II- lea în anul 1785.
De la Marea Unire din 1918 şi până în 1933, localitatea Bicaz Chei făcea parte din Bicazu Ardelean.  În 1933, s-a desprins de comuna Bicazu Ardelean, formând o comună separată, Bicaz Chei, care avea în componenţă şi localitatea Dămuc. Dămucul se desprinde şi formează comuna separată, în 1937.

Informații despre comunitate:

Numărul total al celor care locuiesc în sat: 3644 locuitori în satul Bicaz Chei din cei 4793 locuitori ai comunei (se constată în ultimul timp o tendință sporită de plecare la munca în străinătate) conform vechilor date.

Aspecte specifice: zonă de munte cu ocupații, datini și obiceiuri specifice.

Pe teritoriul comunei Bicaz-Chei s-a descoperit urma existenţei omului începând din paleolitic: un număr mare de unelte care aparţineau unei cete de vânători.

Activitatea de bază a locuitorilor comunei o constituie creşterea animalelor şi munca la pădure. Pe lângă creşterea animalelor, exploatarea şi prelucrarea lemnului, ocupaţia de bază încă din 1800 era vărăritul. Făina de porumb era obţinută prin măcinarea boabelor în mori acţionate de apa râurilor Bicaz şi Dămuc. Pe lângă aceste mori sunt amenajate ştejile în care gospodinele satului îşi spălau covoarele. O altă activitate de bază o constituie munca desfăşurată în unităţile cu caracter industrial: Fabrica de Ciment, Cariera de Calcar, precum şi alte activităţi economice.

Comuna este aşezată în partea de Est a judeţului, pe valea râului Bicaz, afluent important al râului Bistriţa. Aspectul general al reliefului comunei este unul montan. Principala bogăţie a comunei o constituie fondul forestier.

Activitatea de bază a locuitorilor comunei o constituie creşterea animalelor, căreia i se adaugă munca la pădure, în care este cuprinsă 51% din populaţie. O altă activitate de bază o constituie munca desfăşurată în unităţi cu caracter industrial, fabricile de ciment, cariera de calcar, precum şi unele activităţi economice de pe raza oraşului Bicaz, unde lucrează 40% din populaţia comunei Bicaz-Chei. În sectorul serviciilor este cuprinsă 8% din populaţie: în ocrotirea sănătăţii, învăţământ, cultură, religie, telecomunicaţii, gospodărire comunală, circulaţia mărfurilor şi urbanism.

În comuna Bicaz-Chei există cinci biserici ortodoxe şi o biserică baptistă. Cele mai importante obiective de pe raza comunei sunt: Consiliul Local, Postul de poliţie, Oficiul Poştal, CEC-ul, Secţia de Carieră Calcar, Brigada Silvică, Dispensarul Uman, Dispensarul Veterinar, cele trei şcoli, Căminul Cultural Bicaz-Chei  și un centru de zi pentru minori, sala de sport, restaurante, magazine gen minimarcket, cofetărie etc.

Informații cu privire la unitatea şcolară:

Pe teritoriul comunei au funcţionat până în februarie 2006, 3 şcoli cu clasele I-VIII şi grădiniţă plus două şcoli cu clasele I-IV, cu personalitate juridică, coordonate de Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1, după cum urmează:

  • Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1, Scoala cu cls. I-VIII nr.2 Bicaz Chei,  Scoala cu cls. I-VIII nr.1 Ivaneş Bicaz Chei, Scoala cu cls.I-IV nr.2 Ivaneş Bicaz Chei,  Scoala cu cls. I-IV Bîrnadu  Bicaz Chei jud. Neamt, şcoli construite între anii 1963- 1970 (primele patru) şi 2003-2004 ultima;
  • în perioada 2001-2003 au fost construite prin fonduri de la bugetul local înca două grădiniţe cu câte 2 săli de clasă.

Urmare a restructurării reţelei şcolare:

  • din februarie 2006, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Bicaz Chei rămâne singura şcoală cu personalitate juridică şi compartiment financiar contabil propriu, celelalte patru şcoli devenind structuri ale şcolii coordonatoare.
  • Începând cu 01 septembrie 2009  se restructurează cele două şcoli cu clasele I-IV.
  • Începând cu anul școlar 2012-2013, urmare a HCL Bicaz Chei, se schimbă denumirile unităților școlare din comună: Școala Gimnazială nr. 1 comuna Bicaz Chei – unitatea cu PJ, Școala Gimnazială nr. 2  comuna Bicaz Chei respectiv Școala Gimnazială nr. 3 sat Ivaneş, comuna Bicaz Chei pentru structurile arondate.
Orar elevi

Orarul este realizat pentru a asigura elevilor un proces educational facil.

Tabere si excursii

Activitatile extrascolare reprezinta un pilon important in dezvoltarea elevilor.

Biblioteca

Suntem preocupati sa imbunatatim baza materiala a bibliotecii.